tổng hợp chúng ta đã biết Linux là một hạt nhân mã nguồn mở, và được sử dụng miễn phí. Linux được sử dụng bởi các lập trình viên, tổ chức, và cả những dịch vụ phi doanh số khắp nơi trên thế giới với mục đích tạo ra 1 hệ điều hành phù phù hợp với từng đòi hỏi cụ thể.